Blog

Próby mechaniczne dokonywane na połączeniach rurowych dla udoskonalenia serwisu dla klienta 26/08/2016
Próby mechaniczne dokonywane na połączeniach rurowych dla udoskonalenia serwisu dla klienta
Wykonywanie prób mechanicznych na połączeniach rur jest głównym  warunkiem wydania przez firmę  certyfikatu  typu 3.1 zgodnie z normą europejską EN 10204. Pozwala to na pełne śledzenie  ścieżki produkcyjnej towaru oraz poświadczenie [...]

Certryfikacja OSAS 18001 jako wyraz odpowiedzialności społecznej 19/08/2016
Certryfikacja OSAS 18001 jako wyraz odpowiedzialności społecznej
Firma, której celem nadrzędnym jest dbałość  o wysoką jakośc obsługi klienta nie może zapominać o swoich pracownikach. Świadectwem tej troski jest certyfikacja OHSAS 18001, regulująca postępowanie w sferze BHP i urzeczywistniana w [...]

Kołnierze płaskie oraz związek między zamknięciem a wykończeniempowierzchniowym 12/08/2016
Kołnierze płaskie oraz związek między zamknięciem a wykończeniempowierzchniowym
Powracamy do tematu  omiawianego  niedawno, który jest aktualny również w przypadku kołnierzy płaskich. Chodzi o zakończenia powierzchni tych kołnierzy, funkcjonujące jako wsporniki dla uszczelek. Żadna powierzchnia nigdy nie jest idealnie  gładka, i [...]

Zamówienia online kolanka 45 ° FF 05/08/2016
Zamówienia online kolanka 45 ° FF
Trójnik, złączka, kolanko 45 ° FF, to elementy, które możemy znaleźć w w ofercie  połączeń  hydraulicznych obecnych w katalogu  INTERTUBI. Normatywy, które zawierają parametry powyższych elementów są dostępne zarówno w wersji [...]

NACE MR 0175 normatywa pomocna w wyborze rodzaju stali 29/07/2016
NACE MR 0175 normatywa pomocna w wyborze rodzaju stali
Normatywa NACE MR 0175, występująca w katalogach również pod nazwą ISO 15156, definiuje materiały mogące być stosowane w gałęzi petrochemicznej, w środowiskach ,w których obecny jest kwas siarkowy w znacznym stężeniu, H2S często [...]

Trawienie metali jako metoda usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń 22/07/2016
Trawienie metali jako metoda usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń
Usuwanie tlenków i zanieczyszczeń powierzchniowych jest nazywane trawieniem metalu, zazwyczaj zachodzi przy użyciu kwasów lub związków alkaicznych rozpuszczonych w wodzie. W powstałym w ten sposób roztworze zanurza się część, która ma być [...]

Próba udarności ważna dla zrozumienia wytrzymałości na uderzenia w materiał 15/07/2016
Próba udarności ważna dla zrozumienia wytrzymałości na uderzenia w materiał
W jednym z poprzednich artykułów była mowa o minimalnych wymaganiach, które powinien spełniać materiał użyty w połączeniu  hydraulicznym, aby zaspokoić wymogi dyrektywy PED, która reguluje pojemniki ciśnieniowe. Jednym z tych wymogów jest [...]

Dyrektywa PED jako punkt wyjściowy  do refleksji 08/07/2016
Dyrektywa PED jako punkt wyjściowy do refleksji
Dla ujednolicenia różnych normatyw narodowych, Wspólnota Europejska ogłosiła serię dyrektyw gwarantujących, szczególnie w zakresie  zastosowań  w warunkach ekstremalnych, kryteria pozwalające na zastosowanie określonych prduktów, jako produktów [...]

Jak interpretować ciśnienie nominalne 01/07/2016
Jak interpretować ciśnienie nominalne
Jak interpretować ciśnienie nominalne Co oznacza liczba związana z ciśnieniem nominalnym PN, ważna dla wyboru komponentów w układzie rur. Ciśnienie nominalne PN wraz ze średnicą nominalną dla wyboru komponentów instalacji. W sektorze [...]

Porównanie między stalą S235 i bardziej efektywną P235GH. 24/06/2016
Porównanie między stalą S235 i bardziej efektywną P235GH.
Nowa norma europejska EN 10025 określa kategorię stali konstrukcyjnych, takich jak stal S235, stopy wszelkiego rodzaju, stosowane do realizacji konstrukcji metalowych i określone na podstawie ich obciążenia rozciągającego. Nie posiadają szczególnych cech [...]


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


I contenuti di questo sito non hanno carattere di periodicità e non rappresentano 'prodotto editoriale'.