Jakość

Intertubi S.p.A. otrzymała niżej wymienione uznania i certyfikaty Jakosci: