Certyfikacje

Gotowe produkty firmy Intertubi posiadają dokument kontroli zgodny z normą EN 10204.

Wystawiamy następujące typy dokumentów:

CERTYFIKAT 2.1
Dokument wystawiony przez producenta, w którym producent oświadcza, że dostarczone produkty są zgodne z zamówieniem, bez załączania jednak wyników przeprowadzonych prób.

CERTYFIKAT 2.2
Dokument wystawiony przez producenta, w którym producent oświadcza, że dostarczone produkty są zgodne z zamówieniem i załącza wyniki przeprowadzonych prób na podstawie specyficznych inspekcji.

CERTYFIKAT 3.1
Dokument wystawiony przez producenta, w którym producent oświadcza, że dostarczone produkty są zgodne z zamówieniem. Certyfikat jest potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela producenta (niezależnie od produkcji) i zawiera wyniki prób przeprowadzonych na podstawie specyficznej inspekcji. Certyfikat jest dostarczany pod warunkiem, że producent stosuje procedury identyfikowalności i jest w stanie dostarczyć wymagane dokumenty z kontroli.

CERTYFIKAT 3.2
Dokument wystawiony przez producenta, w którym producent oświadcza, że dostarczone produkty są zgodne z zamówieniem. Certyfikat potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela producenta (niezależnie od produkcji) i przez autoryzowanych inspektorów wyznaczonych na podstawie oficjalnych regulaminów, zawierający wyniki próby w oparciu o specyficzną inspekcję. Certyfikat jest dostarczany pod warunkiem, że producent stosuje procedury identyfikowalności i jest w stanie dostarczyć wymagane dokumenty z kontroli.