Normy

INTERTUBI S.p.A. produkuje i sprzedaje  złączki zgodnie z poniższymi normami europejskimi i amerykańskimi:

EUROPEJSKA EN 10253-1
Norma EN 10253-1wszystkich złączek ze stali węglowej niestopowej obrobionej plastycznie do ogólnych zastosowań, bez specjalnych wymogów kontrolnych (niezgodna z PED). Ze strony producenta złączki powinny posiadać certyfikaty warsztatowe  EN 10204/2.2

EUROPEJSKA EN 10253-2
Norma EN 10253-2 dotyczy złączek ze stali węglowej stopowej i niestopowej spełniającej specyficzne wymogi kontroli zastosowania pod ciśnieniem (zgodna z PED). Producent złączek ma obowiązek wystawienia certyfikatów warsztatowych EN 10204/3.1.

EUROPEJSKA EN 10253-3
Norma EN 10253-3 dotyczy złączek ze stali nierdzewnej do stosowania bez specyficznych wymogów kontrolnych (niezgodna z PED). Producent złączek ma obowiązek wystawienia certyfikatów warsztatowych EN10204/2.2.

EUROPEJSKA EN 10253-4
Norma EN 10253-4, która weszła w życie we Włoszech w maju 2008 r., dotyczy złączek spawanych ze stali nierdzewnej wymagające przeprowadzenia specyficznej kontroli zastosowania pod ciśnieniem  (zgodne z PED). Producent złączek ma obowiązek wystawienia certyfikatów warsztatowych EN 10204/3.1 o 3.2.

EUROPEJSKA EN 1092-1
Norma EN 1092-1 określa wymogi dotyczące kołnierzy, określając typy, wymiary, tolerancje, oznakowanie, materiały, stosunki ciśnienie/temperatura i wykończenie powierzchniowe.

DYREKTYWA PED (97/23/CE)
Stosowanie dyrektywy PED (97/23/WE) jest obowiązkowe dla wszystkich aparatur pod ciśnieniem (np. piecyki, wymienniki ciepła). Na podstawie Dyrektywy europejskiej, która weszła w życie 29 maja 2002 r., producent złączek powinien posiadać System jakości zgodnie z normą ISO 9001 i  certyfikat, na podstawie specyficznej oceny produkowanych materiałów, wystawiony przez kompetentny organ uznawany przez Wspólnotę Europejską.
   
AMERYASMEAŃSKA ASME B16.9
Celem niniejszej normy, należącej do zbioru norm BPVC (“Boiler and pressure vessel code“) odnoszącej się do pojemników pod ciśnieniem, jest określenie wymiarów, tolerancji, prób na rozerwanie, kontroli i znakowania złączek spawanych z głowicą o wymiarach od ½ cala do 48 cali. Istnieją różne normy, które określają materiały i ich właściwości mechaniczne dla złączek spawanych z głowicą. W ramach powyższych norm w części dotyczącej produkcji znajduje się odwołanie do normy ASME B16.9.

AMERYASMEAŃSKA ASME B16.5
Określa wymiary, tolerancje, próby, kontrole i znakowanie kołnierzy spawanych.