Przedsiębiorstwo

Bezustanny wzrost, możliwości organizacyjne i satysfakcja klientów, którzy przez lata przyczynili się do tego, że nasze inwestycje skupiły się na trzech głównych obszarach:

• Produkcja złączek spawanych ze stali nierdzewnej i ze stali węglowej z zastosowaniem najnowocześniejszego sprzętu. Dzięki takiemu zaangażowaniu firma otrzymała atesty i certyfikaty jakościowe takie jak:
EN ISO 9001:2008 z następującym zakresem stosowania “Produkcja złączek spawanych ze stali, stali węglowej, stopów i stali nierdzewnej o rozmiarach od ¼’’ do 32’’”.
“Obrót i magazynowanie złączek, kołnierzy, zaworów i rur wszystkich typów z metali żelaznych i nieżelaznych”.

AD 2000-Merkblatt WO dla wyprodukowanych i użytkowanych materiałów, która zawiera wymogi załącznika I par. 4.3 Dyrektyw PED 97/23WE.

Kontrola Jakości produktów poprzez realizacje dedykowanych obszarów w fazie odbioru;

Bezustanne Bezpieczeństwo Pracy,  modernizacja i ciągła poprawa środków prewencyjnych i zabezpieczających mających na celu ochronę pracowników wewnątrz Zakładu.


Programowanie magazynu i produkcji poprzez wyszukane systemy zarządzania, jak również stosowanie kodów, umożliwia realizację operacji załadunku i rozładunku materiałów w czasie rzeczywistym, gwarantując klientom, poprzez Internet, możliwość sprawdzania zapasów, składania zamówień i drukowania certyfikatów jakości produktów.

Tak nowoczesna organizacja produkcji i kryteriów magazynowania pozwala na:

• większą elastyczność zarządzania, gwarantując większe zróżnicowanie stosowanych produktów i materiałów,

konkurencyjność w fazie produkcji według specyficznych wymogów klientów przy dostawie materiałów o różnych poziomach stali i uwzględniając szczególne wymagania,

kompetencji w zarządzaniu złożonymi zamówieniami, takimi jak te przeznaczone na szczególne przetargi, projekty lub eksport.INTERTUBI oferuje cały wachlarz artykułów przeznaczonych do instalacji przemysłowych w różnych sektorach:

A) Instalacje o niskich ciśnieniach eksploatacyjnych, z użyciem czynników mało lub średnio korozyjnych, jak np. do przemysłu wodnego, uzdatniania wody, przemysłu włókienniczego, garbarniczego, papierniczego, spożywczego, farmaceutycznego itp.
B) Instalacje o wysokim ciśnieniu roboczym, i/lub do pracy w obecności czynników wysoce korozyjnych, lub też przy warunkach krytycznych w stosunku ciśnienie/temperatura jak np. w sektorze paliwowym, chemicznym, hydraulicznym, morskim itp.